Direktør Janne Pedersen

Direktør & indehaver af La Vida
Janne Pedersen
Tlf.: +45 2012 3130
E-mail: jp@la-vida.dk

Økonomi- og personaleansvarlig
Simon Vang Larsen
Tlf.: +45 2129 0092
E-mail: svl@la-vida.dk

Administration – Kontor/Indland
Sandie Schulz Jensen
Tlf.: +45 6130 3600
E-mail: ssj@la-vida.dk

Administration – Kontor/Udland
Hanne Lundsgaard Jensen
Tlf.: +45 5194 8822
E-mail: hlj@la-vida.dk

Marketingmedarbejder
Mette Hedegaard Skjæveland
E-mail: lva@la-vida.dk

Logistik/Lager – Lagerchef
Sven Voigt
Tlf.: +45 2924 7977
E-mail: ll@la-vida.dk

Logistik/Lager – Lagermand
Peter Therkildsen
Tlf.: +45 2924 7977
E-mail: ll@la-vida.dk

Salg Jylland og Fyn
Charlotte Olsen
Tlf.: +45 2311 8130
E-mail: cho@la-vida.dk

Salg Sjælland
Mette Moo Schwartz-Hansen
Tlf.: +47 2011 8130
E-mail: mms@la-vida.dk

Salg Norge
Terje Nikolaisen
Tlf.: +47 9083 4128
E-mail: te-ni@online.no

Salg Norge
Wenche Seldal Larsen
Tlf.: +47 4525 0057
E-mail: wenche.seldal@lyse.net

Salg Tyskland
Cliff Stromeier

Tlf.: +49 017 7734 8687
E-mail: cliff.stromeier@t-online.de

Dummy Image

Salg Tyskland
Reiner Zillenbiller

Tlf.: +49 017 1338 3561
E-mail: Reiner.zillenbiller@gmx.de

Dummy Image

Salg Tyskland
Carsten Tietze

Tlf.: +49 017 8302 9321
E-mail: carsten-tietze@gmx.de